Verwerking persoonsgegevens

Aankondiging / bekendmaking Huizen van het Nederlands

 

Bekendmaking in verband met de verwerking van persoonsgegevens (persoonlijke informatie)[1]

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Kurt Debuyck de coördinator van het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen.


Doel van het gebruik van de persoonsgegevens[2]:

De Huizen van het Nederlands verwijzen anderstaligen zonder diploma Nederlands tweede taal (NT2) door naar het meest geschikte aanbod NT2.

De Huizen van het Nederlands hebben persoonlijke informatie nodig om deze doorverwijzing optimaal te kunnen doen.


Welke diensten kunnen de persoonsgegevens ontvangen van de Huizen van het Nederlands?

Centra voor Volwassenenonderwijs

Centra voor Basiseducatie

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Onthaalbureaus

Openbare Centra voor Maatschappelijke Welzijn (OCMW)

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Universitair TalenCentra (UTC)

Syntra


 

Consequentie wanneer u niet akkoord bent met het geven van persoonsgegevens.

De persoonlijke informatie is cruciaal voor de doorverwijzing van de cursist naar een cursus NT2. Wanneer u niet akkoord bent met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u geen lessen NT2 volgen.


Opvragen en corrigeren van uw persoonsgegevens.

U mag de persoonsgegevens die de Huizen van het Nederlands verwerken inkijken. Wanneer die informatie niet correct is, mag u die laten aanpassen.

U kan hiervoor contact opnemen met Kurt Debuyck de coördinator van het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen


Datum

22-08-2013[1] Artikels i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens:

Privacywet art 9 § 1.a., art 9 § 1b., art 9 § 1d.1., art 9 § 1d.2. en art 9 § 1d.3.

 

[2] Doel van de verwerking is de uitvoering van de het decreet Huis van het Nederlands van 7 mei 2004, van het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005.

De Huizen van het Nederlands hebben toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens van de privacycommissie en de Vlaamse toezichtscommissie.