Interessante info


Je kan bij ons je kennis Nederlands laten testen.
De resultaten van de test bepalen in welk niveau Nederlands je kan instappen bij een CVO in jouw buurt. De test afleggen kan enkel op afspraak.


Wil je een sociaal tolk worden?
Dan doorloop je een reeks opleidingen en tests. Die heten samen het opleidingstraject sociaal tolken.
Een (kandidaat-)sociaal tolk moet het Nederlands heel vlot beheersen. Een B2-niveau (van het Europees Referentiekader voor talen) is minstens nodig om de tolkopleidingen goed te kunnen volgen. Als je dat certificaat of een ander diploma (surf naar de website van het COC voor meer info) niet kan voorleggen, kan je bij ons ook een taaltest afleggen. Ook voor deze test maak je best een afspraak. Dit kan per mail:  
pauline.groen@integratie-inburgering.be.

Hier vind je een duidelijk overzicht van het ERK. Hier vind je een overzicht van het schriftelijke en mondeling Nederlands leren.

Alle afspraken voor het hele werkingsgebied van het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen vind je terug in het PAK (Provinciaal Afsprakenkader).