Links

Agentschap Integratie en Inburgering

www.huizenvanhetnederlands.be
: wijst u de weg naar andere Huizen van het Nederlands.

De decreten en besluiten in verband met de huizen van het Nederlands

Hier vindt u alle 
Centra voor basiseducatie in Vlaanderen gegroepeerd per provincie.

Hieronder vindt u alle Centra voor volwassenonderwijs die lessen Nederlands als tweede taal aanbieden en de twee consortia.

 CVO 3 Hofsteden  CVO Avelgem
 CVO Cervo-Go  CVO De Avondschool
 CVO De Vlaamse Ardennen  CVO Hitek
 CVO IVO  CVO Roeselare
 CVO SNT  CVO Sint-Paulus Waregem
 CVO Westhoek-Westkust  PCVO

                                                                                                           

De VDAB helpt u op uw zoektocht naar werk. Als u reeds een basiskennis Nederlands hebt en werkzoekend bent, kunt u er Nederlands volgen gericht op werk. VDAB heeft ook cursussen Nederlands op de werkvloer voor werknemers in bedrijven.

Syntra West biedt allerhande opleidingen aan zoals Nederlands voor werkenden die al een basiskennis Nederlands hebben. 

DeSom biedt in de provincie een uitgebreide dienstverlening aan in het kader van haar diversiteitwerking en haar onthaalbureau voor nieuwkomers.

Leerwinkel West-Vlaanderen richt zich tot alle volwassenen (met woonplaats in West-Vlaanderen) die informatie en/of begeleiding wensen bij het kiezen van een opleiding, cursus of vorming. Deze dienstverlening is gratis.

Centrum voor Taal en Onderwijs

Stad Brugge
Stad Ieper
Stad Kortrijk
Stad Oostende
Stad Roeselare

Provincie West-Vlaanderen

Vlaamse overheid

Inburgering

Vlaamse ministerie voor onderwijs en vorming

Ministerie van gelijke kansen