Welkom

Wilt u Nederlands leren? Dat kan!
U bent op zoek naar een cursus Nederlands. Het Huis van het Nederlands oriënteert u naar de cursus die het best bij u past. Vertel ons waarom u Nederlands wilt leren, wat uw motivatie is, wat uw talenkennis is en wat u gestudeerd hebt. Het Huis geeft u alle informatie over de cursus die het best bij uw profiel aansluit (contactgegevens van de scholen, kostprijs, het aanbod, lesmomenten,…). Indien nodig wordt er een leervaardigheidstest afgenomen. Deze test evalueert niet de kennis van de Nederlandse taal, maar wel de leervaardigheden van de kandidaat-cursist. Onze dienst is volledig gratis.


Waar kunt u terecht?

Het Huis van het Nederlands houdt permanentie op verschillende locaties. 
Hier vindt u een lijst van alle plaatsen waar u ons kan vinden. Tijdens de vaste openingsmomenten is het niet nodig een afspraak met ons te maken, u kunt vrijblijvend komen. Wilt u langskomen buiten de reguliere openingsuren, bel ons en maak een afspraak. Alle antennes hebben ook op vaste data avondpermanentie (zie overzichtskaartje).


Wat kan het Huis voor u doen?

Het Huis van het Nederlands zelf organiseert geen cursussen maar werkt nauw samen met alle scholen in de regio, VDAB’s en Syntra.
U hebt nog nooit Nederlands gevolgd: kom dan eerst naar het Huis. De school zal bij inschrijving een attest van het Huis vragen. Het heeft geen enkele zin om eerst naar de school te gaan zonder attest van het Huis.
U hebt al Nederlands gevolgd, maar u hebt geen NT2 certificaat: kom dan eerst naar het Huis. Het Huis zorgt voor het attest dat u nodig hebt om u te kunnen in schrijven in een school.
U hebt al Nederlands gevolgd en u hebt een NT2 certificaat: met een NT2 certificaat  kunt u zich onmiddellijk inschrijven in een cursus. Hebt u toch nog vragen over welke school het best aansluit bij uw behoeften en noden, aarzel dan niet contact op te nemen met het Huis.


Ik heb geen wettelijke verblijfsvergunning, kan ik les volgen?

Actueel geldt dat personen zonder wettige verblijfsdocumenten zich vanaf het schooljaar 2011-2012 niet meer kunnen inschrijven voor een cursus NT2.


Hoeveel betaal ik voor een cursus Nederlands?

De kostprijs hangt af van het type cursus naar waar u door ons wordt doorverwezen. Moet u les volgen in Open School dan is de cursus gratis, moet u les volgen in een CVO, dan betaalt u in principe 0.5 euro per lesuur (bijvoorbeeld: als een  niveau  uit 120 lesuren bestaat, komt dit dus neer op 75 euro per niveau). De school kan u eventueel wel nog bijkomende kosten aanrekenen (administratie en handboek). Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u korting op of vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen. Hieromtrent kan het Huis u inlichten. Attesten voor vrijstelling van of korting op inschrijvingsgeld kunnen enkel worden verkregen bij OCMW, VDAB, Gemeentelijke diensten en/of Onthaalbureau Inburgering. Het Huis is niet bevoegd om attesten voor vrijstelling uit te schrijven.


De screening bij HvN?

Gemiddeld duurt onze screening zo’n 20 tot 45 minuten. Eerst vindt er een instapgesprek plaats. Dit verkennend gesprek geeft aan of er al dan niet een leervaardigheidstest zal worden afgenomen. Op basis van het intakegesprek en (eventueel) de test wordt u het advies, de doorverwijzing en info betreffende de cursus NT2 meegegeven.


Ben ik verplicht om Nederlands te volgen?
Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Wie inburgeraar is (www.desom.be) is verplicht om Nederlands te leren. Ook de VDAB of het OCMW kunnen u vragen om Nederlandse les te volgen. Indien u een sociale woning wilt moet u slagen voor een Nederlandse test niveau 1.1.


Kan ik als minderjarige ook bij jullie terecht?

Ja, het Huis verwijst u door naar ofwel OKAN, ofwel CVO ofwel CBE.


Lijst van de scholen in West-vlaanderen:

CVO 3 Hofsteden
CVO Cervo-Go

CVO De Vlaamse Ardenenen
CVO IVO

CVO SNT
CVO Westhoek-Westkust

Open school Brugge-Oostende-Westhoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVO Avelgem
CVO De Avondschool
CVO Hitek
CVO Roeselare
CVO Sint-Paulus Waregem

PCVO
Open school Kortrijk-Roeselare