Mirë se vini!

Dëshironi të mësoni holandisht?  Është e mundur!
Ju jeni në kërkim te një kurs Holandisht. Shtëpia  e gjuhes Holandeze (het Huis van het Nederlands)  të orienton ty në një kurs që të përshtatet . Na tregoni pse ju doni të mësoni Holandisht, se çfarë janë interesat tuaja, aftësitë tuaja gjuhësore (njohja e gjuhëve te tjera te huaja)  dhe atë që ju keni studjuar. Shtëpia e gjuhes Holandeze (het Huis van het Nederlands) do t’ ju informoje  në lidhje me kursin që i përshtatet më mirë profilit tuaj (të dhënat kontaktuese te shkollës, çmimin e kursit, çfarë ofrojnë, momentet e mësimit,...). Nëse është e nevojshme, bëhet një test për aftësitë mësimore. Ky test nuk vlerëson njohuritë e gjuhës Holandeze, por aftësitë tuaja mesimore. Shërbimi ynë (orientimi) është plotësisht falas. 

Ku mund të drejtoheni?
Shtëpia e gjuhes Holandeze është e lokalizuar ne vende te ndryshme. Këtu mund të gjesh nje listë me të gjithë vendet. Per te kontaktuar me ne ju mund të vini kur te doni. Dëshironi të vini jashtë orarit të punës, atëhere telefononi dhe vendosni një takim. Në të gjitha zyrat tona mund te zgjidhni nje orar te pershtatshen në mbrëmje (shiko kartën).


Çfarë mund të bëjë Shtëpia e gjuhes Holandeze për ju?

Shtëpia e gjuhes Holandeze,  nuk i organizon keto kurse,  por bashkëpunon me të gjitha shkollat ​​në rajon, VDAB dhe Syntra.
Në se
 nuk keni ndjekur asnjëherë Holandisht: ju duhet të drejtoheni  se pari tek kjo qendër (Huis van het Nederlands)per t’u aprovuar si ndjekes i gjuhes Holandeze, pa kete vertetim nuk do ju ndihmoje asnje shkolle per te ndjekur kursin e gjuhes Hollandeze.

Në se keni ndjekur tashmë Holandisht, por ju nuk keni certifikatë të gjuhës (NT2): duhet te vini më parë tek ne. Shtëpia të jep çertifikatën që është e nevojshme për t’u rregjistruar në një shkollë.
Në se
 keni ndjekur Holandisht dhe keni nje çertifikate te gjuhës (NT2): ju mund te regjistroheni menjëherë në një kurs. Nëse keni end pyetje në lidhje se cila shkollë ju përshtatet më mirë nevojave dhe kërkesave tuaja, mos hezitoni per te na kontaktuar.


Unë nuk kam qëndrim ligjor, mund të ndjek mësim?

Përsonat  pa dokumente ligjore qëndrimi nuk munden te regjistrohen në këtë vit per nje kurs gjuhë (NT2).

Sa paguaj për një kurs në Holandisht?
çmimi varet nga kursi që ju kemi  referuar. Deshiron të ndjekësh mësimet në shkollen qe te ofron komuna,- është falas, desheron të ndjekësh mësimet në  CVO, paguani €0,5 per orë mësimi (një  modul përbëhet nga 120 orë, kjo do të thotë se duhet të paguani  €72 për modulë). Shkolla mund  të llogarise disa  shpenzime shtesë (administratë dhe libra). Në qoftë se ju do te përmbushni disa kushte të caktuara, mund  t’ju bëhet një  zbritje ose përjashtim nga paratë e regjistrimit. Për keto çështje mund të  informoheni tek Shtëpia e Gjuhes Holandeze (Huis van het Nederlands).


Aprovimi i Gjuhes Holandeze (Huis van het Nederlands) ?

Aprovimi mund të zgjasë afërsisht  20-45 minuta. Si fillim është intervista e hyrjes. Kjo intervistë kërkimore  tregon nëse është e nevojshme të bëni një test mësimor. Në baze të bisedës së hyrjes dhe (ndoshta) të testit, të jepet rekomandimi dhe informacioni i duhur ne lidhje me kursin Holandisht.

 

Jam i detyruar të ndjek Holandisht?
Kjo varet nga situata juaj personale. Kush deshiron te integrohet (www.desom.be), është i detyruar për të mësuar Holandisht. VDAB si dhe OCMW  të kërkojnë të ndjekni kurs ne Holandisht. Nëse ju doni banesë sociale ju duhet të kaloni një  provim Hollandishtet  të nivelit 1.1.


Mund të drejtohem tek ju edhe si i mitur?
Po, Shtëpia e Hollandishtes do të ju drejtojë ose te OKAN, ose te shkolla CVO ose te shkolla e bashkise/komunes.

 

 

 

CVO 3 Hofsteden
CVO Cervo-Go
CVO De Vlaamse Ardenenen
CVO IVO
CVO SNT
CVO Westhoek-Westkust
Openschool Brugge-Oostende-Westhoek
 

 

 

 

 

CVO Avelgem
CVO De Avondschool
CVO Hitek
CVO Roeselare
CVO Sint-Paulus Waregem
PCVO
Openschool Kortrijk-Roeselare